Vanaf vandaag kan de zorgbonus worden aangevraagd

Bericht geplaatst 15 juni 2021 om 13:29

Zoals we in ons recente artikel schreven, kan er vanaf vandaag tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de zorgbonus 2021 worden aangevraagd. We geven in dit artikel als eerste informatie over het aanvragen van de zorgbonus wanneer je zorg verleent via een instelling. Daarna gaan we in op de aanvraagprocedure voor pgb-zorg via de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Aansluitend geven we informatie die algemeen van toepassing is.

Zzp’ers met een instelling als opdrachtgever

Jouw opdrachtgever kan voor jou een zorgbonus aanvragen op grond van een overeenkomst van opdracht met jou. Het is niet mogelijk om als zzp’er in de zorg zelf de aanvraag in te dienen.

De handreiking voor de opdrachtgever vind je hier. Op de zorgbonus is voor jouw opdrachtgever de subsidieregeling van toepassing. Hierin is o.a. opgenomen dat de opdrachtgever nagaat of de zorgprofessional slechts één bonus 2021 ontvangt, dat deze werkzaamheden heeft verricht in eerdergenoemde periode en dat er geen nadere voorwaarden aan de zorgprofessional worden gesteld aan de uitbetaling.

Jouw opdrachtgever kan de aanvraag indienen via het loket van DUS-I.

Zzp’ers met een pgb-budgethouder als opdrachtgever

Verleen je pgb-zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, dan kan jouw budgethouder via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de zorgbonus aanvragen. Het is noodzakelijk een overeenkomst van opdracht te hebben gesloten. Je kunt de zorgbonus niet zelf aanvragen.

De handreiking voor pgb-budgethouders vind je hier. Meer informatie is te vinden op de website van de SVB. Ook hier is de subsidieregeling van kracht waar o.a. is vastgelegd dat jij als pgb-zorgverlener één zorgbonus 2021 mag ontvangen.

Jouw budgethouder kan de aanvraag indienen via het loket van de SVB: https://www.svb.nl/nl/pgb/zorgbonus2/pgb-zorgbonus-2-aanvragen. Voor het versturen van de aanvraag, dien jij toestemming te geven voor het verstrekken van jouw gegevens aan de SVB. Dit gebeurt schriftelijk via het toestemmingsformulier dat in het bezit blijft van de budgethouder.

Helaas is er nog geen duidelijkheid voor pgb-zorgverleners binnen de Zorgverzekeringswet. PerSaldo is hierover in gesprek met de overheid.

Algemeen

Hoogte zorgbonus 2021


Alle zorgprofessionals in de sector Zorg en Welzijn komen in aanmerking voor een bonus ter hoogte van € 200,- tot € 240,- netto. Er is een maximaal bedrag beschikbaar gesteld waardoor de exacte hoogte van het bedrag afhankelijk is van het totaal aantal goedgekeurde aanvragen.

Het bedrag wordt netto aan jou uitgekeerd, jouw opdrachtgever of de Sociale Verzekeringsbank draagt belasting af. De zorgbonus heeft geen gevolgen voor jouw inkomen dat wordt gebruikt om inkomensafhankelijke bijdragen te bepalen.

Periode

Je kunt aanspraak maken op de zorgbonus 2021 als je als zorgprofessional een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Ook als je een deel van deze periode zorg hebt verleend, kan de aanvraag worden ingediend (incidentele zorgverlening is uitgesloten).

Uitzonderlijke prestatie

in beide handreikingen is beschreven wat er met een uitzonderlijke prestatie wordt bedoeld: ‘het onder moeilijke omstandigheden zorg verlenen’. Reguliere zorg, al dan niet in aanpaste vorm, valt hier niet onder. Ter verduidelijking vind je voorbeelden in de handreikingen.

Maximaal inkomen

Zorgprofessionals die meer dan twee keer modaal verdienen, krijgen geen zorgbonus. Voor jou als zzp’er betekent dit dat jouw bruto uurtarief niet hoger mag zijn dan € 89,90 inclusief btw.

Aanvraagtermijn zorgbonus

Let op: aanvragen voor de zorgbonus kunnen vanaf vandaag tot dinsdag 27 juli a.s. 18.00 uur worden ingediend bij via DUS-I of de SVB. Vraag je de bonus hierna aan dan wordt niet meer in behandeling genomen.

Betaling zorgbonus

De loketten sluiten 27 juli om 18.00 uur. Daarna beoordelen ze alle ingediende aanvragen en bepalen ze de hoogte van de zorgbonus 2021. Het budget dat beschikbaar is delen ze door het aantal goedgekeurde aanvragen inclusief verschuldigde belasting. Naar alle waarschijnlijkheid is de hoogte van de bonus half oktober bekend. Waarna de uitkering plaats zal vinden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket