Nieuws

Veelgestelde vragen over het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg

dinsdag 10 juli 2018    Dit artikel delen

Een kleine twee weken terug werd de nieuwe HKZ norm voor zzp’ers in de zorg en het persbericht over het HKZ-keurmerk gelanceerd. Er kwamen veel reacties van zzp’ers op dit bericht, die duidelijk uiteen liepen in ‘voor’ een nieuw keurmerk en ‘tegen’. Binnenkort gaan we in op de meest kritische kanttekeningen die gesteld zijn bij het HKZ-keurmerk. Vandaag bespreken we een aantal meest gestelde vragen.

Wat is de toevoegde waarde van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn?
Met het HKZ-keurmerk toon je aan dat je als zzp’er aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, zowel op het gebied van zorgverlening alsook op het gebied van ondernemerschap. In een centraal register op www.hkz.nl wordt getoond of een zzp’er het keurmerk heeft (dit centraal register staat nu nog niet op de website, aangezien certificatie pas vanaf januari 2019 mogelijk is). Partijen zoals zorginstellingen, verzekeraars en bemiddelende organisaties maar ook individuele zorggebruikers kunnen zo op een transparante en eenvoudige manier zien of een zzp’er zijn zaken goed op orde heeft op gebied van zorgverlening en ondernemerschap.

Wat maakt het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn uniek?
HKZ is hét erkende keurmerk in de zorgsector en wordt gezien als onafhankelijk en betrouwbaar. Om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’, zijn de eisen door relevante marktpartijen opgesteld en vindt de beoordeling of jij het keurmerk mag krijgen door onafhankelijke certificerende instellingen plaats. HKZ houdt toezicht op de betrokken Certificerende Instellingen. Dit maakt het keurmerk tot een onafhankelijk keurmerk. Voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het keurmerk wordt de beoordeling van de aangeleverde documentatie van een zzp’er gecombineerd met een assessment door een deskundige assessor van de Certificerende Instelling.

Wat is nu precies het verschil met bestaande keurmerken?
Op dit moment zijn er enkele keurmerken beschikbaar voor zzp’ers in de zorg. Het meest wezenlijke verschil tussen die keurmerken en dit nieuwe keurmerk is de onafhankelijkheid van het HKZ-keurmerk en de mogelijkheid om aantoonbaar aan de kwaliteitswet Wkkgz te voldoen. De norm waar een zzp’er aan moet voldoen, wordt bij de reeds bestaande keurmerken door de uitgever van het keurmerk zelf bedacht. Daarnaast toetst diezelfde partij of een zzp’er aan de eigen norm voldoet. Bij het HKZ-keurmerk is de norm opgesteld door HKZ, in samenwerking met het veld. Daarnaast reikt HKZ geen keurmerken uit en toetst zij zzp’ers niet. Dat doet een onafhankelijke derde partij, de Certificerende Instantie (CI). Hierdoor zijn de norm en de toets formeel gescheiden van elkaar. Dat is nieuw voor zzp’ers in de zorg. Daarnaast heeft het HKZ-keurmerk voor zzp’ers de Wkkgz eisen onder meer als uitgangspunt genomen, om aantoonbaar te maken dat een iemand die het keurmerk heeft aan de wettelijke eisen voldoet. De huidige keurmerken hebben de Wkkgz eisen niet als uitgangspunt genomen.

HKZ-keurmerk vergelijking

HKZ-keurmerk vergelijking

Hoe kan ik het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn verkrijgen?
Certificatie tegen de HKZ-norm is pas mogelijk vanaf 1 januari a.s. In dit nieuwsbericht schrijft HKZ hier zelf meer over. Zodra je op kunt gaan voor een certificaat en dus denkt aan de eisen te voldoen lees je dit onder meer op onze website en in de nieuwsbrief. De eisen waaraan jij moet voldoen om het certificaat te verkrijgen staan beschreven in de HKZ-norm. De HKZ-norm kunt je aanschaffen via deze link. Zo kun je je alvast voorbereiden.

Waarom kan ik het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn pas in 2019 verkrijgen?
Momenteel wordt er een online systeem binnen een onafhankelijke stichting ingericht, zodat het mogelijk is om vragen te beantwoorden, registraties en diploma’s te uploaden. Het systeem zal januari 2019 operationeel zijn. We verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar een pilot te draaien met een aantal zzp’ers die gebruik maken van dat systeem. Heb je interesse in die pilot? Laat het ons dan even weten >>

SoloPartners is als brancheorganisatie betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het HKZ-keurmerk voor zzp’ers. We zijn benieuwd naar jullie mening over het HKZ-keurmerk. Deel deze met ons via het contactformulier >>

Dit artikel delen