Verplicht vermelden BIG-nummer. Hoe zit het?

wet big

Bericht geplaatst 19 mei 2020 om 10:04

Ben jij als zzp’er in de zorg BIG geregistreerd? Dan ben jij verplicht om dit nummer per 1 januari 2021 op een aantal plekken te vermelden.

Wat vooraf ging

Februari vorig jaar liet toenmalig minister Bruins een voorbeeld webtekst rondgaan over het verplicht vermelden van het BIG-nummer per 1 april dat jaar. Met nog minder dan twee maanden te gaan, kwamen de koepels van BIG-geregistreerde professionals erachter dat zorgprofessionals hun individuele BIG nummer moesten vermelden op facturen, briefpapier, naambordjes in wachtkamers, op websites en zelfs Twitter. De KNMG stuurde hierop een brandbrief en gaf aan dat professionals zelf onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming en dat dit proces veel te snel verliep.

In juli kwam het ministerie van VWS met een afzwakking van de eisen en werd alvast duidelijk dat het BIG-nummer niet meer op facturen, briefpapier en sociale media vermeld hoefden te worden. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft via een brief op 24 juli 2019 het advies uitgebracht het verplicht kenbaar maken van het BIG-nummer in wachtruimten achterwege te laten. Daarnaast startte het ministerie van VWS op 8 juli een internetconsultatie, die tot 30 september liep. Hier kwamen 138 reacties op binnen. Inmiddels was het ministerie op zoek naar de mening van het veld, om tot een oplossing te komen die aandacht had voor de administratieve lasten en er voldoende tijd zou laten voor implementatie. In een Kamerbrief schrijft minister Bruins dat door een misverstand zorgpartijen niet betrokken waren bij de nadere uitwerking, terwijl dit wel was toegezegd. We zijn nu een jaar verder. Waar staan we?

Waar moet jij aan voldoen?

Een publicatie in de Staatscourant over de nieuwe regels vind je hier. Het doel van de maatregelen is om de transparantie en bekendheid rondom de BIG registratie te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste zaken die jij moet weten als zzp’er in de zorg?

Wanneer moet ik mijn BIG-nummer laten zien?

 • Zo snel mogelijk nadat een patiënt / cliënt hier om vraagt;
 • Op jouw website, als jij op die website met jouw naam vermeld staat;
 • Sta jij niet met jouw naam op jouw website? Bied dan een telefoonnummer aan waarmee de patiënt / cliënt jouw BIG-nummer op kan vragen;
 • In de handtekening onder alle e-mails die jij als zorgverlener verstuurt.

Op welk moment hoef ik mijn BIG-nummer niet te laten zien?

 • Vermelding van jouw BIG-nummer op briefpapier, facturen en ‘andere digitale media’ is niet verplicht.
 • Vermelding van het BIG-nummer van een zorgprofessional op een website is niet verplicht als deze persoon niet met zijn naam vermeld staat.

Wanneer gaat dit in?

Vanaf 1 januari 2021 zijn deze nieuwe regels verplicht. Het ministerie van VWS heeft de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 aangemerkt als periode voor het treffen van voorbereidingen.

Is het vermelden van mijn BIG-nummer geen inbreuk op mijn privacy?

Een brief van 9 september 2019 liet zien dat de Autoriteit Persoonsgegevens geen opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit. In de internetconsultatie die heeft gelopen vanaf juli, geeft een aantal respondenten aan dat het vermelden van het BIG-nummer wat hen betreft in strijd is met de privacywetgeving. Dit blijkt niet het geval. Als je een zorgprofessional vanuit de wet moet kunnen identificeren als BIG geregistreerd en het alleen bij die persoonsgegevens blijft, dan zijn deze verplichtingen toegestaan.

In artikel 4a van de Wet BIG is de verplichting tot het vermelden van het BIG-nummer opgenomen. In artikel 3, derde lid, Wet BIG is bepaald dat het BIG-nummer een openbaar nummer is. Het nummer moet vermeld worden daar waar de naam van de beroepsbeoefenaar reeds vermeld is. De naam is dan dus al openbaar gemaakt. Om die reden dien je jouw BIG-nummer kenbaar te maken op jouw website als jouw eigen naam daar ook vermeld staat.

Samenspraak met zorgprofessionals is van groot belang

Tot zover onze berichtgeving over de verplichte vermelding van het BIG-nummer op jouw correspondentie. Uiteindelijk gaat deze verplichting bijna 2 jaar later in dan aanvankelijk de bedoeling was, simpelweg omdat zorgprofessionals niet bij de start werden geraadpleegd. We geven al langer aan dat het zorgvuldig betrekken van zelfstandige zorgprofessionals van groot belang is voor draagvlak. De specifieke omstandigheden van zzp’ers in de zorg zijn niet bij iedereen bekend en het stellen van vragen over hun praktijk zou wat ons betreft gewoonte moeten worden.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket