Bericht geplaatst 21 januari 2020 om 10:53

De duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals lijkt via het zzp bestaan beter geborgd te zijn dan in een dienstverband. Ons onderzoek naar de beweging van de zzp’er in de zorg spreekt boekdelen als het aankomt op verzuim. Zzp’ers in de zorg zijn 2,5 keer minder in verzuim dan zorgmedewerkers.

Ons onderzoek

In de laatste week van 2019 lanceerden wij het jaarlijkse SoloPartners onderzoek en inmiddels hebben 1500 respondenten de enquête ingevuld. 75% van deze respondenten zijn lid bij ons. Op vraag 10, ‘Hoeveel dagen werk jij gemiddeld per week?‘, was het antwoord gemiddeld 4,5 dag in de week. Op vraag 12, ‘Hoeveel dagen heb jij niet kunnen werken vanwege ziekte?‘ kwamen 1504 reacties binnen. Het antwoord: gemiddeld 5 dagen ziek in 2019. Als een zzp’er 46 weken werkt en dat gemiddeld 4,5 dag per week doet, dan is er sprake van gemiddeld 207 werkzame dagen in een jaar. 5 verzuimdagen gedeeld door 207 = 2,4% verzuim. Het aantal verzuimdagen per individu varieerde van geen enkele dag ziek tot enkele maanden ziekte.

Landelijk gemiddelde

Het landelijk verzuimcijfer in de zorg bedraagt 5,9% en ligt daarmee 2,5 keer hoger. In de zorgsector is het verzuim hoger dan in andere sectoren en het verzuimcijfer stijgt jaarlijks. De mobiliteit onder zorgmedewerkers in dienstverband neemt ook steeds meer toe en staat inmiddels op 15,7%. De inzet van zzp’ers bij instellingen neemt steeds grotere vormen aan, omdat medewerkers ziek zijn en vacatures niet vervuld worden. De inzet van personeel dat niet in loondienst is, is met ruim 7 procent hoger dan ooit (7,1%). Anders gezegd: zorgorganisaties zien medewerkers vertrekken en als zzp’er terugkomen. Als zzp’er zijn zij lang niet zo vaak ziek als wanneer zij in een dienstverband zitten. Terwijl het dezelfde professionals zijn.

Zzp’er zijn bevalt uitstekend

Het zzp’er zijn bevalt veel beter dan een dienstverband en zorgverleners houden het op deze wijze goed vol.

Zorgprofessionals geven het laatste dienstverband het cijfer 5,5 en het zzp bestaan een 8,5. Gemiddeld hebben deze professionals 19 jaar werkervaring (!). 79% van de 1500 respondenten geeft aan dat zij zzp’er zijn omdat zij hier bewust voor kiezen.

Op de vraag waarom zorgprofessionals kiezen voor een bestaan als zzp’er zegt 65% dat zij dat doen omdat zij het vak uit willen oefenen op hun eigen manier. Met 38% staat ’te hoge werkdruk’ op de tweede plaats.

Het niet langer kunnen combineren van werk en privé staat met 26% op de derde plek. ‘Ik wilde meer verdienen’ staat met 24% op plaats 5. Tenslotte is de vraag ‘Zou jij weer terug in dienst gaan als je geen zzp’er meer kunt zijn?‘ wederom gesteld. Met 1291 stemmen staat het sentiment op 65%.

Tweederde van de nu werkzame zelfstandige zorgprofessionals zou de zorg liever verlaten dan terug te keren in een dienstverband.

Stevig signaal?

Al langere tijd schrijven we over de drijfveren van zzp’ers in de zorg, om vooral te onderstrepen dat het drijfveren van zorgprofessionals zijn. Datgene wat zorgprofessionals nodig hebben vinden zij op dit moment klaarblijkelijk in het zelfstandig ondernemen en niet bij een werkgever. Je kunt vervolgens naar dat zzp-schap wijzen als iets onwenselijks, of het zien als een stevig signaal dat het systeem zoals het nu is ingericht ziekmakend en demotiverend is. Wat ons betreft is het noodzaak dat de beweging van de zzp’er in de zorg op een goede wijze gefaciliteerd wordt, zodat we deze professionals behouden voor de zorg. Werkgevers kunnen via de zzp’er waardevolle lessen leren over wat zorgverleners in de praktijk nodig hebben.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket