wams

Bericht geplaatst 12 oktober 2021 om 08:20

Als jij Wmo-zorg verleent in opdracht van gemeenten zal het je niet onbekend zijn dat je belemmerd wordt bij het leveren van passende zorg omdat de cliënt in een van de loketten van de gemeente is geplaatst terwijl deze er eigenlijk meer raken. Het is dus lastig om een cliënt met verschillende hulpvragen de hulp te bieden die echt nodig is. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de zorg.

Het uitwisselen van gegevens binnen het sociaal domein is op grond van de AVG niet zomaar mogelijk, en dus is er een probleem. De verschillende loketten binnen een gemeente mogen om die reden geen gegevens met elkaar uitwisselen over een cliënt. Problemen doen zich dan ook voornamelijk voor bij mensen met meervoudige problemen.

Het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) brengt hier verandering in. Het maakt het juridisch mogelijk om informatie uit te wisselen. Je leest in dit artikel wat het wetsvoorstel inhoudt.

De loketten onder het sociaal domein

Onder het sociaal domein valt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet (Jw), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Participatiewet (Pw). Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Bij gemeentes heeft elke wet een eigen toegang of loket.

Wams in relatie tot de Wmo, Jw, Wgs en Pw

De Wams maakt het voor gemeentes mogelijk om de wetten binnen het sociaal domein met elkaar in samenhang uit te voeren. Het wetsvoorstel zorgt voor aanpassingen in huidige wetgeving, het wordt niet een op zichzelf staande wet. De belangrijkste wijzigingen worden opgenomen in de Wmo. In de Jw, Wgs en de Pw worden bepalingen opgenomen die hiernaar verwijzen.

Hoe gaat het nu?

Cliënten komen met een hulpvraag bij de gemeente. Zij moeten vooraf zelf bepalen welke voorziening (ondersteuning) hier antwoord op geeft. Een voorziening valt onder een van eerdergenoemde wetten die bepaalt bij welk loket een cliënt terechtkan. Wanneer de hulpvraag niet bij het gekozen loket past, verwijst gemeente de cliënt door naar een volgend loket.

Deze werkwijze stelt niet de hulpvraag maar de wet centraal.

Hoe wordt het?

Het is wenselijk dat cliënten zich melden met hun hulpvraag waarna gemeentes deze verder onderzoeken. Tijdens het onderzoek wordt duidelijk welke voorzieningen nodig zijn om de hulpvraag daadwerkelijk te beantwoorden. Gemeentes kunnen vervolgens de juiste voorzieningen toekennen, ongeacht welke wet van toepassing is.

Starten bij de hulpvraag is in het belang van de cliënt.

Huidige wet- en regelgeving schept schotten tussen de verschillende wetten. Hulpvragen gaan juist vaak over deze schotten heen. Bijvoorbeeld de cliënt die hulp inschakelt bij het begeleiden van een minderjarig kind (Jw) en erg gespannen is omdat facturen niet betaald kunnen worden (Wgs).

Om meervoudige problematiek als gemeente en zorgprofessionals goed te kunnen invullen, is een gecoördineerde en integrale aanpak nodig. Deze aanpak vraagt om het mogen uitwisselen van gegevens. Dit is binnen huidige wetgeving te beperkt mogelijk en staat goede zorg in de weg. De Wams biedt zowel gemeenten als zorgprofessionals een wettelijke grondslag om krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gegevens uit te wisselen. Op die manier ontstaat een wettelijk kader om tot de juiste zorg te komen.

Gemeentes en zorgprofessionals krijgen met het wetsvoorstel meer ruimte om gegevens te delen en verwerken. Zij moeten echter in elke situatie zorgvuldig blijven afwegen met welk specifiek doel zij het delen en vastleggen van (bepaalde) gegevens noodzakelijk vinden.

Twee situaties

Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor twee standaardsituaties die ook expliciet in de wet zijn benoemd en waarin sprake kan zijn van het uitwisselen van gegevens . Als eerste de cliënt die met een hulpvraag bij de gemeente komt en waar na onderzoek blijkt dat er sprake is van meervoudige problematiek. In de tweede situatie is reeds een zorgprofessional betrokken die (gaandeweg) meervoudige problematiek vermoedt.

Verloop

Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State. Nadat zij advies hebben uitgebracht, volgt behandeling door de Tweede en daarna door de Eerste kamer. Als de Wams wordt aangenomen, gaat de gewijzigde Wmo waarschijnlijk vanaf eind 2022 in.

Wanneer er aanvullende informatie is, brengen we je vanzelfsprekend op de hoogte via onze nieuwsberichten.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket