Aanvragen zorgbonus zorgverleners Wlz, Wmo en Jeugdwet

PGB zorgbonus

Bericht geplaatst 1 maart 2021 om 13:53

Op 2 februari 2020 hebben we je geïnformeerd over de zorgbonus voor solistisch werkende zorgverleners. 26 februari 2020 heeft het ministerie van VWS de handreiking voor deze groep gepubliceerd met daarin de spelregels. Deze regeling kan niet gebruikt worden door PGB-zorgverleners vanuit Zvw. Een aanvraag moet aan nogal wat voorwaarden voldoen.

Budgethouder vraagt aan

De budgethouder dient de PGB-zorgbonus aan te vragen voor zijn of haar zorgverleners. Als jouw opdrachtgever je partner was, een familielid of een instelling, dan kom je niet in aanmerking voor de PGB-zorgbonus. In het eerste geval had de instelling voor 10 november 2020 de bonus aan kunnen vragen. In het tweede geval is de budgethouder onvoldoende onafhankelijk om te kunnen beoordelen of een uitzonderlijke prestatie is geleverd zodat voor die vorm van zorgverlening geen bonus kan worden aangevraagd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de PGB-zorgbonus moet nog aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. Zo moet de uitzonderlijke prestatie zijn verleend tijdens de eerste coronagolf, oftewel in de periode tussen 1 maart en 1 september 2020. In die periode dient een uitzonderlijke prestatie geleverd zijn door de zorgverlener. Daarvan is sprake als zorg is verleend aan een budgethouder met (vermoedelijk) corona of als er is bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. Hierbij moet je denken aan de situatie waarin je geen vakantie hebt kunnen nemen in de eerste coronagolf of wanneer je in die periode meer uren hebt gewerkt. Het gehanteerde tarief in die periode mag niet meer zijn geweest dan € 88,90 inclusief BTW (€ 73,47 exclusief BTW). Heb je tegen een hoger uurtarief zorg verleend, dan kom je niet in aanmerking voor de bonus.

Afhandeling door SVB

De termijn waarbinnen je de bonus kan aanvragen, sluit op 12 april 2021. Uiterlijk op die datum dient de aanvraag door SVB te zijn ontvangen. De budgethouder dient jouw toestemming te hebben voor het doorgeven aan SVB van jouw gegevens ten behoeve van het aanvragen en uitbetalen van de zorgbonus. SVB controleert zelf of er meerdere aanvragen voor één zorgverlener worden gedaan en betaalt vervolgens één keer uit. De volledige handreiking vind je hier. Let op, de handreiking is bedoeld voor budgethouders en dus ook aan hen gericht. De informatie in de handrekening is echter ook voor jou belangrijk, dus we adviseren je om deze door te lezen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket