Bericht geplaatst 19 maart 2019 om 15:38

De twee oude keurmerken van KIWA, het Keurmerk ZOZ en het Keurmerk zzp’ers Thuiszorg, maken plaats voor een nieuw KIWA keurmerk. Het heet ‘Keurmerk zzp’er Zorg‘ en is vanaf 1 december 2019 het enige keurmerk van KIWA voor zzp’ers. Heb jij een KIWA keurmerk? Dan heb je tot 1 december aanstaande de tijd om aan het nieuwe keurmerk te voldoen. In dit artikel gaan we in op de nieuwe norm.

Nieuw keurmerk, aanvullende eisen

Op 12 maart jongstleden kwam de nieuwe website van mijnkeurmerk.nl online. Wil je alle documenten inzien die betrekking hebben op het keurmerk? Klik dan hier. Wij hebben deze documenten voor je doorgenomen en zetten hieronder de belangrijkste punten uiteen.

Het keurmerk zzp’er Zorg is te behalen voor de niveaus 1 tot en met 5 en kan behaald worden voor beroepen in de zorg, welzijn en het onderwijs. Het kan dus voorkomen dat een professional met niveau 4 of 5, wel een KIWA keurmerk heeft, maar geen BIG registratie heeft. De eisen van de Wkkgz zijn betrokken in het nieuwe keurmerk en in een eerdere mailing van KIWA valt te lezen dat de norm nu ‘Overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever’, ‘Incidentenmelding’, ‘Zorgdossier’, ‘Professioneel werken’, ‘Reflectie/intervisie’ en ‘Vervanging‘ als onderdelen heeft.

Bij het keurmerk worden de documenten op afstand beoordeeld via het digitale systeem, zoals voorheen ook het geval was. Er vindt bij het nieuwe KIWA keurmerk geen interview / assessment plaats.

Welke eisen zijn nieuw?

In het overzicht van de kwalificatieniveaus, zijn er verschillen tussen de oude versie en de nieuwe. Er wordt niet langer gesproken over een vervangingsplan, maar een vervangingsovereenkomst. Het overzicht van risicovolle en voorbehouden handelingen heeft plaats gemaakt voor een Verklaring Professioneel werken. Hier maken de voorbehouden en risicovolle handelingen onderdeel van uit. De incidentmelding (A13), het zorgdossier (A14), intervisie (A15), de meting van cliëntervaring binnen een jaar ná het afsluiten van de zorg (A16) en het aantoonbaar verbeteren van aandachtspunten (A18) zijn allemaal nieuwe eisen die bij de oude keurmerken niet van toepassing waren. Punt A19, het meewerken aan de registratie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ), is niet zozeer nieuw maar is meer naar voren getrokken. In het oude schema stond de lijst met wetgeving waar rekening gehouden moest worden helemaal onderaan, maar dit is nu samengevat tot ‘zorginhoudelijke indicatoren en kwaliteitskaders’.

De norm van het nieuwe keurmerk is hier overzichtelijk weergegeven en laten zien welke eis bij welke wetgeving hoort. Wat het KIWA keurmerk betreft vereist de kwaliteitswet Wkkgz een overeenkomst tussen opdrachtgever en zzp’er, aansluiting bij een klachten en geschilleninstantie, incidentmelding, een zorgdossier, professioneel werken, reflectie / intervisie, een zelfverklaring rondom risicovolle en voorbehouden handelingen en een vervangingsovereenkomst. De ondernemerschapseisen worden met een KvK uittreksel en bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering opgevraagd.

Bijzondere nieuwkomers

Zijn er nog bijzonderheden binnen de nieuwe norm? Jazeker. De meeste informatie valt te lezen in het certificatieschema en dit document geeft toelichting op een aantal elementen die het vermelden waard zijn.

Verklaring professioneel werken

In de ‘verklaring professioneel werken‘, dien je te verklaren dat jij werkt volgens de professionele standaarden van de Wkkgz, de beroepsspecifieke normen in acht neemt en vorm en inhoud geeft aan de privacywetgeving van de AVG. Bij incidenten dien je deze te melden bij de juiste instanties en het Handelingsprotocol Veilig Thuis dien je eveneens te volgen. Bij medische technologie dien je ervoor te zorgen dat je bevoegd en bekwaam bent om ermee te werken.

Vervangingsovereenkomst

Niet langer een vervangingsplan, maar het kunnen overleggen van een concrete overeenkomst tussen jou en vervangers, maakt nu onderdeel uit van de norm. Met die overeenkomst toon je aan dat je zeker weet dat jouw vervangers bevoegd en bekwaam zijn. Dit is een interpretatie op de Wkkgz eis ‘vergewisplicht‘.

Zorgdossier

Een keurmerkhouder dient geanonimiseerde zorgdossier te uploaden in het systeem. Een aantal eisen dienen te zijn opgenomen in het zorgdossier, waaronder data en tijdstippen van de behandelingen/zorgverlening, relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de cliënt, gestelde diagnoses, voorkeuren en/of doelen van de cliënt en resultaten van de behandelingen/zorgverlening. Heb je nog niet de beschikking over een zorgdossier? De kwaliteitsleden van SoloPartners kunnen de online omgeving bij elementen van een zorgdossier, zodat zij hun eigen dossier kunnen samenstellen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het nieuwe KIWA keurmerk kun je hier inzien. In deze algemene voorwaarden valt te lezen dat je een doorlopende jaarlijkse overeenkomst met KIWA aangaat, waarbij je een maand opzegtermijn dient te hanteren als je wilt stoppen met het keurmerk. Het jaar loopt van 1 januari tot 1 januari, dus je dient voor 1 december op te zeggen als je het keurmerk niet langer wenst.

Achter het inloggedeelte van de mijnkeurmerk.nl website vind je naast de norm, ook nieuwsberichten, een keurmerkregister, protocollen, modeldocumenten en een kennisforum. Het keurmerkregister is openbaar en voor buitenstaanders valt daarmee te achterhalen welke zzp’ers een keurmerk hebben. Daarnaast kun je derden inzage geven in jouw dossier als je daar toestemming voor geeft, zodat andere partijen in jouw dossier kunnen kijken.

De kosten voor het nieuwe keurmerk konden we niet terugvinden. Het Keurmerk ZZP’ers thuiszorg kost € 96 (ex. BTW) per jaar.

Wat valt op?

Het nieuwe KIWA keurmerk heeft een veel bredere norm dan zijn voorgangers. Het hernieuwde keurmerk heeft veel elementen van de kwaliteitswet Wkkgz in zich verzameld. Daarmee heeft de zzp’er in de zorg echt iets te kiezen als het op een keurmerk aankomt. De nieuwe norm maakt het KIWA keurmerk weer up-to-date. Het is nu aan zzp’ers in de zorg om te bepalen of ze hun KIWA keurmerk onder deze voorwaarden willen behouden. In dat geval is er best wat werk aan de winkel tot 1 december aanstaande. Binnenkort op onze website de onvermijdelijke vergelijking tussen het HKZ en KIWA keurmerk.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket