Het SoloPartners jaaroverzicht 2020

jaaroverzicht 2020

Bericht geplaatst 28 december 2020 om 12:33

We naderen het einde van 2020. Wat hebben we als brancheorganisatie dit jaar opgepakt voor jou? In dit jaaroverzicht halen we onze activiteiten aan over afgelopen jaar en gaan we in op de meest belangrijke ontwikkelingen. 

Januari

Vorig jaar sloten we af met de boodschap dat de zorgsector steeds verder onder druk was komen te staan. We hadden nooit kunnen voorspellen dat we daar dit jaar nog een enorme schep bovenop kregen. Maar voordat corona vanaf maart de hoofdrol opeiste, startten we in januari dit jaar met de uitspraak van minister de Jonge dat zzp’ers in de zorg geen echte zzp’ers zouden zijn. De aflevering bij Omroep Max levert nogal wat kritiek op en wij oefenen druk uit voor een rectificatie. Die komt in de vorm van een nuancering op de uitspraak van minister de Jonge. Zeker als je beseft dat in diezelfde maand januari 65% van onze achterban aangeeft nooit meer terug te willen in een dienstverband, is het verstandig om voorzichtig om te springen met al die zorgprofessionals.

Februari

SoloPartners wordt als bron meerdere malen aangehaald in een kamerbrief over flexibilisering in de zorg. Voor het eerst wordt er in deze belangrijke brief genuanceerd gesproken over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de zzp’er in de zorg in het bijzonder. Een doorbraak, omdat er de afgelopen jaren erg negatief gesproken werd over zzp’ers in de zorg. In de kamerbrief is dat anders. Volwaardig zelfstandig ondernemerschap krijgt de ruimte en zorgorganisaties horen hun rol als goed werkgever stevig op te pakken. Daar staat tegenover dat diezelfde zorgorganisaties zich in februari zorgen blijven maken over het toezicht van de Belastingdienst binnen de zorgsector. Die zorgen zijn niet terecht, omdat onze gesprekken met de Belastingdienst ook dit jaar laten zien dat het niet zo’n vaart zal lopen. Toch staan er ambulances stil als gevolg van die zorgen.

Maart

We zijn dit jaar betrokken geweest bij de uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verplichting kwam als een duveltje uit een doosje van het pensioenakkoord. De Stichting van de Arbeid werkte aan een advies en wij mochten input geven. Uiteraard gaven wij vooral terug dat we niet blij waren met een verplichting van een AOV, zonder dat zzp’ers zelf daarbij vertegenwoordigd waren.

Half maart stond onze eerste update over het coronavirus online. Aangezien onze achterban met twee benen in de praktijk staat, kregen wij bliksemsnel updates over hoe het eraan toeging. Nog in diezelfde maand maart konden we een update geven over het drama dat zich voltrok in de thuiszorg. Ons onderzoek naar de omstandigheden in de thuiszorg trok veel aandacht en gaf beeld en geluid bij de tekorten aan beschermingsmiddelen.

April

In april kwam het verhaal van falend testbeleid naast de tekorten aan PBM’s te staan. We merkten in die maand april dat het beeld dat de samenleving voorgeschoteld kreeg, een heel ander beeld was dan de praktijk. De framing dat er geen tekorten zouden zijn aan PBM’s en dat het testbeleid liep, zouden later dat jaar via artikelen van Follow The Money naar buiten komen. SoloPartners schreef er al eerder over, simpelweg omdat jullie ons zo goed op de hoogte hielden. We creëerden in april zelf de mogelijkheid voor jou om je te laten testen en openden zelf een kanaal voor de aanschaf van PBM’s. Op die manier kon jij zo veilig mogelijk aan het werk blijven.

Mei

De maand mei gingen we in op de relatie tussen zzp’ers en zorgverzekeraars. We oogsten veel waardering voor het onderzoek naar de indicatiestelling van de wijkverpleegkundige. Dit onderzoek liet zien dat zorgverzekeraars zonder al te veel toelichting de indicatie op zorg verkleinen, iets dat niet is toegestaan. We schreven meerdere artikelen over het beperken van de mogelijkheden van een contract met een zorgverzekeraar. Hierop hebben we bij de NZa aangedrongen op meer onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor zzp’ers in de zorgmarkt en eind 2020 is een aangepast onderzoek naar de wijkverpleging verspreid.

Eind mei komt minister de Jonge met zijn aankondiging dat de Vrije Artsenkeuze verder beperkt moet gaan worden. Dit heeft enorme gevolgen voor vele duizenden zorgverleners, die zonder contract werken. We organiseren met een aantal andere partijen en bevlogen professionals een anti-lobby tegen het wetsvoorstel dat uiteindelijk weer in de koelkast gaat.

Juni

Vanaf juni zijn ook zzp’ers in de zorg formeel aangesloten op het landelijke testbeleid en de landelijke verdeling van PBM’s. Dit is georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Tot die tijd waren zzp’ers in de zorg aangewezen op het zelf inkopen van testen en beschermingsmaterialen. In diezelfde maand juni publiceert Berenschot een rapport over hoe goed het zzp-schap bevalt in de thuiszorg. Wederom een positief signaal over zzp’ers met SoloPartners als bron.

Naast de problematiek met de beschermingsmiddelen en het testbeleid, doet een derde onderwerp zijn intrede in juni: de zorgbonus.

Juli

Juli is de maand waarin het echte verhaal over de problemen met testen en beschermingsmiddelen naar buiten komen. Ook wij spreken Nieuwsuur in haar onderzoek naar hoe het echt zit. Onderzoeksjournalisten zullen ook de maanden erna veel vragen stellen over de praktijk rondom testen en PBM’s en weten ons met regelmaat te vinden.

Daarnaast worden de eerste lijnen duidelijk rondom de zorgbonus. Ja, ook zzp’ers in de zorg zouden er recht op hebben, want ook zij hebben in de praktijk veel met corona te maken gehad. Misschien hebben zij wel iets teveel met corona te maken gehad. In augustus wordt de definitieve regeling bekend van de zorgbonus en problemen met het aanvragen ervan zouden de rest van 2020 duren.

Augustus

We hebben gemerkt dat belangenbehartiging voor zzp’ers niet altijd onafhankelijk verloopt. Dat merkte je bijvoorbeeld aan de verplichte AOV. Na maanden van verkennende gesprekken, kunnen we eindelijk naar buiten met een nieuwe landelijke vereniging voor zzp’ers. De nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland brengen de ZZP belangenorganisaties ZZP NL, Zelfstandigen Bouw, ONL en SoloPartners samen, zodat zij met 1 stem gaan spreken. SoloPartners heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het idee van VZN.

September

In september worden de gesprekken die wij met de Belastingdienst hebben over de zzp’er in de zorg hervat. Deze gesprekken hebben een aantal maanden stil gelegen in verband met corona, maar het sector specifieke toezicht voor de zorg staat nog steeds op de kaart. Dit zijn geen onderwerpen die we aan de grote klok hangen, omdat we in februari nog meemaakten hoe angstig zorgorganisaties worden van dit soort berichten. Twee maanden later wordt het nieuws toch openbaar, maar leidt dit gelukkig niet tot veel onrust in de sector. Dat is ook niet nodig, want er geen sprake van plotselinge handhaving.

Oktober

In oktober gaat de aanvraag van de zorgbonus officieel van start. Zoals verwacht levert de regeling veel problemen op, omdat zzp’ers die werken voor zorgorganisaties de zorgbonus wel aan kunnen vragen, maar zzp’ers met eigen cliënten niet. Daarnaast blijkt dat een aantal zorgorganisaties simpelweg geen zin heeft om mee te werken aan de aanvraag van de zorgbonus voor hun ‘flex’ medewerkers. We ondernemen samen met de belangenorganisatie voor bemiddelaars, de NBBU, actie en dat leidt tot kamervragen. Deze blijken niet eenvoudig te beantwoorden.

Aan het einde van oktober brengen we in kaart dat zo’n 30% van de zzp’ers geen zorgbonus aan heeft kunnen vragen. Nog steeds zijn we samen met het ministerie op zoek naar oplossingen, maar dit gaat tergend langzaam.

November & December

De laatste twee maanden van het jaar staan weer volop in het teken van het beheersen van corona. Ditmaal heet het de tweede golf en op het moment dat we dit publiceren zitten we met elkaar in een lock-down. We zijn onderweg naar een vaccin en weten dat ook zzp’ers hier aanspraak op kunnen maken. Zodra we heel concreet weten hoe dat proces verloopt, lees je dat op onze site. Zoals je alle nieuws en actualiteiten op onze site leest.

Wat we weten is dat zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, zzp’ers en uitzendkrachten, als eerste gevaccineerd mogen worden. De GGD organiseert de vaccinaties vanaf 11 januari in drie veiligheidsregio’s en vanaf 18 januari landelijk op 25 grote locaties in alle Veiligheidsregio’s. Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief van het RIVM over de vaccinatie campagne voor professionals. De pagina van het RIVM die zorgprofessionals voorlichting geeft vind je hier. Voor de zorgverleners die eigen cliënten hebben is er nog geen route bekend. Dit wordt veroorzaakt omdat net als bij de zorgbonus de aanvliegroute via werkgevers loopt. We hebben ook dit onderwerp onder de aandacht gebracht van het ministerie.

2020: een ongekend jaar

We hebben ons dit jaar door corona met heel praktische zaken bezig mogen houden voor jou. We zijn benieuwd naar hoe je onze rol ervaren hebt en willen je vooral meegeven dat we trots zijn op onze achterban. Er is enorm hard gewerkt in dit ongekende jaar en ook zzp’ers hebben hun bijdrage geleverd. We hopen dat je gezond en veilig het jaar uitgaat en wensen je het allerbeste voor 2021.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket