Ontwikkelingen in de iStandaarden

elektronisch gegevens uitwisselen

Bericht geplaatst 22 juni 2021 om 12:07

Van het Zorginstituut Nederland ontvingen wij enkele berichten met betrekking tot recente ontwikkelingen op het gebied van de iStandaarden. Die informatie delen wij graag met jullie.

Wat zijn IStandaarden

Voor diegenen die niet weten wat de iStandaarden zijn en wat je er mee kunt, eerst een korte uitleg. iStandaarden zijn een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief goed en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers van die cliëntgegevens.

De iStandaarden bieden daarmee een systeem om cliënten te volgen in het zorg- of ondersteuningsproces, van indicatie, naar zorgtoewijzing en zorglevering, tot en met het vaststellen van de eigen bijdrage en de declaratie.

Voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Persoonsgebonden budget (PGB) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) zijn iStandaarden beschikbaar. Dit zijn respectievelijk de iWlz, iWmo, iJw, iPGB en iWvggz. Daarnaast is er een iStandaard voor de eigen bijdrage, de iEb.

De iStandaarden zorgen ervoor dat zorgverleners met verschillende software applicaties cliëntgegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De iStandaarden bevatten afspraken over de wijze waarop die onderlinge communicatie dus dient te verlopen.

Meer informatie kun je vinden op www.istandaarden.nl.

Digitale informatiesessie Informatiestandaarden

Binnenkort organiseert het Team Informatiestandaarden van het Zorginstituut digitale informatiesessies om iedereen te informeren over de wijzigingen in de nieuwe releases die gepland staan voor 2022 voor de iWmo, iJw en iEb.

De data van de digitale bijeenkomsten zijn:

  • Woensdag 23 juni van 13.30 – 15.30 uur
  • Donderdag 24 juni van 9.30 – 11.30 uur
  • Donderdag 24 juni van 13.30 – 15.30 uur
  • Dinsdag 29 juni van 13.30 – 15.30 uur

Indien je geïnteresseerd bent in die informatiesessies, aanmelden kan via deze link.

In de releases van de iWmo en iJw is het declaratieproces opnieuw ingericht waardoor een tweetal declaratieberichten zullen worden uitgefaseerd. Om na te gaan of die uitfasering niet te vroeg komt, heeft het Zorginstituut een enquête online gezet om te inventariseren welke mogelijke problemen door die geplande uitfasering zullen ontstaan. Verwacht jij problemen, dan is het raadzaam de enquête in te vullen. Je kunt de enquête hier invullen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket