Nieuws

Tussentijdse update wet DBA

vrijdag 6 juli 2018    Dit artikel delen
Update wet dba

Alhoewel de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld is tot 1 januari 2020, is het voor jou als zzp’er toch van belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Immers, de wet DBA gaat over de wijze waarop jij je verhoudt tot jouw opdrachtgevers en heeft vooral te maken met het voorkomen van een dienstverband. Na een brede bijeenkomst die we in januari bijwoonden en een aantal artikelen over het uitstel, wat risico’s en de mogelijke toekomst, is het tijd voor de laatste stand van zaken.

Gevolgen wet DBA

De wet DBA verschilt eigenlijk maar op één punt van haar voorganger, de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Bij de VAR was de opdrachtgever die een VAR-WUO van de zzp’er overhandigd kreeg, verzekerd van het voorkomen van werkgeverschap. Bij de wet DBA is die garantie verdwenen en wordt met modelovereenkomsten zo getracht om een dienstverband te voorkomen. De gevolgen van de wet zijn groot. Opdrachtgevers dienen sinds 1 mei 2016 zonder keiharde garanties zzp’ers aan zich te binden en zzp’ers worden op hun beurt meegezogen in het geweld van modelovereenkomsten. Voor de Belastingdienst was de wet ook niet eenvoudig, aangezien zij met een oordeel op modelovereenkomsten een harde uitspraak moesten doen of werkgeverschap voorkomen zou worden als de overeenkomst op de letter zou worden gevolgd. Zeker in het geval van de zorg bleek dat een vrijwel onmogelijke opgave en het resultaat is tot op heden dan ook slechts enkele goedgekeurde modelovereenkomsten voor extramurale zorg. Samengevat: de wet DBA bleek onwerkbaar voor de praktijk en heeft niet de duidelijkheid gebracht die werd gehoopt.

Het vervolg op de wet DBA

Het nieuwe regeerakkoord gaf de contouren vrij van de opvolger. De uitgangspunten waren (1) het niet toestaan van een opdracht aan een zzp’er onder een tarief 15 tot 18 euro per uur, (2) geen discussie meer over wel of geen ondernemerschap bij een tarief boven de 75 euro per uur (je zou dan onmiddellijk ondernemer zijn) en (3) een digitale webmodule die een uitspraak geeft over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij een tarief tussen de 15 en 75 euro. Klinkt haalbaar, maar dat wil wel zeggen dat het digitale systeem een harde uitspraak moet gaan geven over de status van de opdracht. Wordt de opdracht binnen een dienstverband, of als opdrachtnemer vervuld? Wil je garanties geven aan opdrachtgever en opdrachtnemer, dan dient er met name iets gezegd te worden over wanneer ‘gezag’ gezag is wanneer ‘vrije vervanging’ echt vrij is. Immers, deze twee begrippen zijn het hete hangijzer in het vaststellen van een buiten-dienstbetrekking. Afgelopen week heeft minister Koolmees een brief uit doen gaan dat het hem toch niet lukt om voor de zomer met antwoorden te komen. Dat was wel toegezegd.

Uitstel en onderzoek

Uitstel dus op de antwoorden in dit dossier. Welk huiswerk heeft de minister op zich genomen de aankomende maanden?

  • Wanneer is er nu precies sprake van gezag? Vanaf 1 januari 2019 moet er meer inzicht komen in de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Wetenschappers en veldpartijen gaan zich buigen over deze definitie;
  • Onderzoeken of en hoe er het beste met een webmodule gewerkt kan worden. Zo’n systeem zal met de juiste vragen op een juiste wijze een oordeel moeten geven over de aard van de dienstbetrekking. Met uiteraard zo min mogelijk administratieve lasten;
  • Verkenning bij de Europese commissie over de verhouding van de arbeidsovereenkomst bij een laag tarief onder de 15 tot 18 euro. Niet iedereen die zich zzp’er noemt werkt met een uurtarief. Een postbezorger wordt betaald per afgeleverd pakketje en een zorgprofessional die een 24 uurs dienst draait doet dat voor een totaaltarief. De grens op een uurtarief wordt daarmee kwetsbaar en verdient nader onderzoek;
  • Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten binnen verschillende sectoren;

We houden de actualiteiten de aankomende maanden voor jou in de gaten en praten als branche organisatie mee over mogelijke oplossingen. Heb je bovengemiddeld veel interesse in de wet DBA en hoe de branche vertegenwoordigers hier naar kijken? Lees dan bijvoorbeeld eens dit artikel over FNV Zelfstandigen die de DBA het liefst zou behouden. Zij zijn voorstander van een aparte aanpak per sector. Nee, geen sectorale aanpak alsjeblieft, zegt PZO op hetzelfde medium. We moeten vooral naar een laagdrempelige en pragmatische oplossing, zo luidt de stelling van het Platform Zelfstandig Ondernemers. Zo is dus op te merken dat aan de kant van de branche vertegenwoordigers er nogal wat verschillende beelden leven over de oplossingsrichting. We houden ze voor je bij én brengen het specifieke perspectief van de zorg in. Sluit je aan en word lid >>

Dit artikel delen