woonplaatsbeginsel

Bericht geplaatst 14 september 2021 om 10:51

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de Jeugdwet ten aanzien van het woonplaatsbeginsel. Verleen jij jeugdzorg dan gaat er straks wat veranderen, let dus op dat je voor 1 oktober geïnformeerd bent door de desbetreffende gemeente. We informeren je hierover met dit artikel.

Huidige situatie

Op dit moment is de gemeente waar de gezaghebbende ouders wonen, verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdhulp. Dit is in het woonplaatsbeginsel zo beslist. Tot 1 januari 2022 is dit stappenplan van toepassing. Dit betekent dat de gemeente waar de jeugdige is ingeschreven op het moment dat de zorg aanvangt of (bij verblijf) waar de jeugdige net voor aanvang zorg met verblijf stond ingeschreven, financieel verantwoordelijk is en blijft. Als de oorspronkelijke gemeente verantwoordelijk blijft voor een jeugdige, wordt deze gestimuleerd in te zetten op preventie. Op deze manier sluit het woonplaatsbeginsel beter aan bij de principes van de Jeugdwet.

Wat betekent dit voor jou?

De wijziging geldt niet alleen voor jeugdigen die jeugdzorg nodig hebben vanaf 1 januari 2022. Ook de groep die al jeugdzorg ontvangt op die datum, valt onder het nieuwe beginsel. Hun situatie zal dan ook moeten worden herbeoordeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de betaling van jouw zorgverlening vanaf 1 januari 2022 door een andere gemeente gaat plaatsvinden dan nu het geval is.

Voorbeelden

 • Ga je na 1 januari 2022 jeugdzorg verlenen aan een jeugdige die staat ingeschreven in de gemeente Amsterdam, dan komen de kosten van de zorg voor rekening van die gemeente. Amsterdam blijft ook financieel verantwoordelijk als de jeugdige verhuist naar, bijvoorbeeld, Alkmaar.
 • Stel, een jeugdige heeft vanaf medio 2018 behoefte aan jeugdzorg. Op dat moment was de jeugdige woonachtig in Utrecht. Jij verleent zorg sinds medio 2019 aangezien de jeugdige toen is verhuisd naar Zwolle en jij daar je praktijk hebt. De gezaghebbende ouder(s) van de jeugdige woonden in 2018 in Utrecht maar zijn in 2020 verhuisd naar Deventer. Welke gemeente was en is verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdzorg?
  • Bij aanvang van de zorg was dat de gemeente Utrecht omdat de ouders van de jeugdige daar woonde. Ook in 2019 was dat nog het geval, aangezien de jeugdige toen weliswaar is verhuisd maar zijn ouders niet.
  • Vanaf het moment dat de ouders zijn verhuisd naar Deventer komen de kosten van de jeugdzorg voor rekening van de gemeente Deventer. De ouders zijn daar immers naartoe verhuisd.
  • Met ingang van 1 januari 2022 komen de kosten weer voor rekening van de gemeente Utrecht. Dat was immers de woonplaats van de jeugdige op het moment dat de jeugdzorg aanving.

Het zal duidelijk zijn dat het herbeoordelen van de financieringsverplichtingen in sommige gevallen niet zo eenvoudig zal zijn.

Afgelopen maanden hebben gemeenten getracht de invoering van het woonplaatsbeginsel te organiseren. Het is inmiddels duidelijk dat het niet lukt álle jeugdigen waarvoor een andere gemeente verantwoordelijk wordt, over te dragen. Het kan dus zijn dat er nog geen afspraken zijn gemaakt met zorgaanbieders in de nieuwe gemeente.

De 1 november maatregel

Om te voorkomen dat jeugdigen geen zorg ontvangen omdat er nog geen contract is gesloten, hanteren gemeenten een aangepaste werkwijze (de ‘1-november-maatregel’). Voor jou als zorgaanbieder (in zowel latende als ontvangende gemeente) vraagt deze werkwijze om een actieve houding (zie blz. 6 van het factsheet). Zorg ervoor dat je in beeld hebt van welke jeugdigen de zorg doorloopt of eindigt (onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente valt).  Bepaal of de huidige gemeente heeft doorgegeven wie vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk is en neem indien nodig actie. Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vind je het nieuwsbericht en een link naar alle onderliggende documenten.

Meer informatie

Naar aanleiding van een webinar dat op 5 juli jl. plaatsvond, is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een lijst van vragen en antwoorden opgesteld. Hoewel het webinar zich vooral richtte op gemeenten bevat de lijst twee hoofdstukken die voor jou als zorgaanbieder belangrijk kunnen zijn (hoofdstuk 6 en 7). Daarnaast kan via deze link informatie worden opgehaald met betrekking tot dit besluit. De volledige wettekst vind je hier.

Op 16 september a.s. is een volgend webinar gepland. Dan worden de vier opties uit het keuzemodel zorgcontractering toegelicht. Aanmelden kan via deze link.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket