Bericht update 14 maart 2018 om 17:05

Veilige toepassing van medische technologie

In de Wkkgz is een apart hoofdstuk gewijd aan de veilige toepassing van medische technologie. Daarin staat dat je als zzp’er in de zorg een aantal zaken schriftelijk moet vastleggen. Maar welke zijn dat dan precies?

Als zorgaanbieder moet je zorg dragen voor een veilige toepassing van de medische technologie. Dit volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Veilige toepassing van medische technologie houdt in dat medische technologie door getrainde gebruikers wordt toegepast in een veilige omgeving.

Medische technologie

Wat valt hier onder?

De toepassing van de georganiseerde kennis en vaardigheden in de volgende vormen:

 • Apparaten
 • Medicijnen
 • Vaccins
 • Procedures
 • Systemen.

Bovenstaande vormen moeten ontwikkeld zijn om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen voor degenen die daarbij betrokken zijn, moet je schriftelijk vastleggen. Ook moet je de gegevens vastleggen waaruit blijkt dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan.

Melden van incidenten

Als de medische technologie niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast, dan moet je dat veilig (kunnen) melden. De organisatie, waarbinnen je werkt, moet je daarvoor de mogelijkheid bieden. Of, uiteraard, moet jij dat kunnen bieden aan jouw medewerkers.

Daarnaast ben je zelfs verplicht een melding te maken als er hierdoor (bijna) ongelukken door ontstaan. Het doel van deze verplichting is dat de ontstane situatie besproken wordt. Hierdoor ontstaan leermomenten en kan de zorg verbeterd worden.

Citaat uit de wet
‘De zorgaanbieder draagt zorg voor een veilige toepassing van medische technologie bij de zorgverlening in overeenstemming met de op zorgverleners rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder begrepen de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet, en veldnormen.’

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket